Pallet giấy – Paper Pallet

Đây là một loại pallet mới, rất nhẹ, chịu tải tốt, chịu sự thay đổi của nhiệt độ, quá trình tái chế nhanh, là sản phẩm thân thiện với môi trường phù hợp với tiêu chuẩn ROsH của liên minh Châu Âu.

pallet giay 1 pallet giay 2

 

pallet giay 3