Thanh bảo vệ góc bằng giấy - Corner protector

Thanh bảo vệ góc được làm từ nhiều lớp giấy và keo, có dạng góc vuông (90 độ), dùng để bảo vệ những cạnh góc của kiện hàng, đồng thời tạo sự vững chắc cho kiện hàng. Có thể dùng gia cố bên ngoài và bên trong, tạo sự thống nhất và ổn định cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu trữ.

Sản phẩm có nhiều quy cách khác nhau đáp ứng theo yêu cầu của quý khách hàng.

                                                            thanh bao ve goc bang giay 1                             thanh bao ve goc bang giay 2