Thanh Nẹp Góc Bằng Giấy

Thương hiệu: Xanh Dương Xanh Lá

Nơi sản xuất: Việt Nam

Chất liệu: Giấy